Näyttely ja kokous

Tampereen museokeskus Vapriikissa avautuu 1.4.2007 yleisölle näyttely Velomania!
Sen alaotsikkona on “Pyörällä halki aikojen”. Näyttely on suurin Suomessa
koskaan järjestetty polkupyörän ja pyöräilyn historiaa esittelevä näyttely.
Museokeskus Vapriikki on tehnyt Vanhat Velot ry:n kanssa tiivistä yhteistyötä
näyttelyn järjestelyissä. Näyttelystä enemmän:

Velomania

Kevätkokous:

Vanhat Velot ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään lauantaina 31.3. klo
14.45 alkaen Tampereella museokeskus Vapriikin auditoriossa
(www.tampere.fi/vapriikki, os. Veturiaukio 4, Tampellan alue). Kokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen jälkeen Vanhojen Velojen jäsenten ohjelmassa on Velomania!-näyttelyn avajaiset johon jäsenille on lähetetty kutsu.

Tervetuloa.

15.03.2007 22:19 | Mikko R.
«  |  »