Vuosi 2008

Yhdistyksen syyskokouksessa jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 Euroa jäseneltä ja 60 Euroa kannattajajäseneltä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa M Lahtinen. Jäseniksi valittiin O Lehto, R Lehtonen, K Lepo, M Råberg, H Salokannel ja uuten J Montonen. Varalle R Pääsky sekä uusina E Aallas ja H Mäkinen.

Yhdistyksen toimitasuunnitelmassa mainittiin tärkeinpinä toiminnan laajentamista ja jäsenhankintaa. Kevätkokous järjestetään Velomania-näyttelyn oheistapahtumien yhteydessä. Pyörien entisöintiin liittyvää koulutusta tullaan järjestämään. Kookontumisajot, tai useampia. Syyskokous järjestetään esitelmätilaisuutena tai tutustumisena johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan kohteeseen.

Polkupyörämerkkien kerääminen jatkuu. Näitä julkaistiin Alfamerin julkaisemassa kirjassa Nostalgiset Polkupyörät. Näiden sivujen keskusteluosioon voi kirjoittaa uusia merkkejä, jotka eivät tulleet em kirjassa mainittua.

Pikajalka lehti ilmestyy kahdesti huhtikuussa ja marraskuussa. Artikkelit ja tarinat ovat tervetulleita. Yhteys Lahtiseen

Hyvää Pyöräharrastusvuotta 2008 kaikille

01.01.2008 18:52 | Mikko R.
«  |  »